Chính sách và quy định chung

PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG

1. THÔNG TIN ĐƠN VỊ
a. Tên và địa chỉ trụ sở của tổ chức:
Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TELEMAS
Địa chỉ trụ sở: 04 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Châu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
b. Số điện thoại, địa chỉ email:
Điện thoại: 078 6632323
Email: [email protected]
2. ĐỊNH NGHĨA
“Dịch vụ” – Là dịch vụ cung cấp phần mềm quản lý bán hàng Telemas có tích hợp các Dịch Vụ Gia Tăng chạy dưới tên miền Telemas.vn và trên Ứng dụng Telemas
“Ứng dụng Telemas” – Là ứng dung Telemas trên hệ điều hành IOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store
“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ Telemas.vn
“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên website, Ứng dụng
“Khách hàng” – là người đăng ký ban đầu; hoặc là người giữ tài khoản; hoặc người truy cập tài khoản của bạn.
“Shop” – Tên Shop/ Tổ chức/ Cá nhân được tự động đặt theo tên Chủ shop hoặc Chủ shop có thể tự chỉnh sửa
“Tài khoản Chủ Shop” – Tài khoản được cá nhân /tổ chức tạo ra đầu tiên khi Chủ Shop đăng ký Shop người dùng trên website Telemas.vn
“Người dùng” – Là cá nhân/ tổ chức đăng ký, tạo tài khoản, sử dụng phần mềm của Telemas trên Website hoăạc ứng dụng của Telemas và được Telemas chập nhận sự đăng ký đó như: Chủ shop hoặc các nhân viên cảu Shop được chủ Shop cấp cho tài khoản truy cập vào Shop; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website Telemas.
‘Telemas” – Phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm dịch vụ tổng đài ảo, dịch vụ telesale/telemarketing và các dịch vụ gia tăng khác được phát triển bởi Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Telemas.
“Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng Telemas hoặc của Telemas
“Dữ liệu Shop” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên Shop được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ Shop thiết lập.
“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên Telemas
3. PHẠM VI ÁP DỤNG
Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng sản phẩm của Telemas, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Telemas dưới tên miền chính thức là Telemas.vn và ứng dụng Telemas trên hệ điều hành Android và IOS. Telemas sẽ duy trì trang thông tin điện tử từ Telemas như một dịch vụ cung cấp cho các Người Dùng Telemas.
Telemas có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản Sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua. Người dùng Telemas có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Telemas/ứng dụng Telemas. Nếu người dung Telemas tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người Dùng Telemas chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.
Bất ccứ sự vi phạm nào của Người dùng Telemas đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Telemas, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Telemas.
4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
Việc Người dùng Telemas lựa chọn sử dụng các Website Telemas / Ứng dụng Telemas đồng nghĩa với việc Người Dùng Telemas chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website/Ứng dụng Telemas.
Trường hợp có bất ký điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biẹt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch khác của Telemas thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.
Người dùng Telemas tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mangj khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.
Người dùng Telemas phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.
5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP
Telemas cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người Dùng Telemas, vì vậy Telemas không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hoạt động nào của Người Dùng Telemas như: Khách hàng của Người dùng Telemas, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng đang kinh doanh… cũng như Telemas không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người Dùng Telemas hoặc bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Telemas.
Người Dùng Telemas phải nhận thức và chấp nhận rằng Người Dùng Telemas có trách nhiệm sử dụng dịch vụ của Telemas vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng Telemas không được sử dụng dịch vụ của Telemas đê thực hiện các hành động có thể gây ảnh hương đến quyền và lợi ích hợp pháp của Telemas, cộng đồng hay quyền lợi của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyề nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác nhau trong hệ thống dưới mọi hình thức kinh doanh hàng hòa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh….
Telemas có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyèn tiếp tục truy cập ứng dụng của Người Dùng Telemas vào hệ thống dịch vụ của Telemas khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người Dùng Telemas có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Telemas phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người Dùng Telemas hoặc bất kỳ hoạt động nào của Người Dùng Telemas khi sử dụng Website / Ứng dụng Telemas mà Telemas nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Telemas, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quna, tổ chức, cá nhân khác.
Khi đó, để tiếp tục sử dụng, ứng dụng, Telemas có quyền yêu cầu Người dùng Telemas cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Telemas có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Telemas cũng như cộng đồng.
6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ
Telemas có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Telemas trong các trường hợp sau:
a) Người dùng Telemas sử dụng phần mềm Website / Ứng dụng Telemas và bất kỳ mục đích / hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam
b) Người Dùng Telemas gửi tạo, liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất cứ cách thức nào.
c) Người Dùng Telemas lưu trức, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến kích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật Sở hữu Trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền….) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.
d) Người Dùng Telemas sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
Người Dùng Telemas không chịu hợp tác cùng Telemas và các nhân viên của Telemas khi xử lý lỗi gặp phải trong quá trình sử dụng trên phần mềm Website Telemas / Ứng dụng Telemas.
e) Người dùng Telemas không thanh toán các chi phí đúng hạn.
f) Người dùng Telemas có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Telemas trên các phương tiện thông tin đại chúng.
g) Trường hợp nêu tại Mục 5 cảu bản Điều khoản Sử dụng về Sử dụng Hợp pháp.
h) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.
7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Website / Ứng dụng Telemas thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Công nghệ Giải pháp Telemas
Do đó, tất cả nội dung tại Website Telemas, tại Ứng dụng Telemas đều thuộc sở hữu của Telemas, Telemas cho phép Người Dùng Telemas xem, tải về và in những nội dung sau:
Nội dung đã được Telemas công khai trên Website / Ứng dụng Telemas
Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người Dùng Telemas
Khi sử dụng các thông tin tại Website / Ứng dụng Telemas, Người dùng Telemas cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận
Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng Telemas không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội Dung Website / Ứng dụng Telemas mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của Telemas. Người dùng Telemas có thể liên hệ địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi Telemas, Người dung Telemas phải bảo đảm là việc Người Dùng Telemas sử dụng thông tin có được từ Website / Ứng dụng của Người dùng Telemas không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân / tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ Telemas.vn hoặc từ nguồn từ Ứng dụng Telemas.
8. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG TELEMAS
Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của Telemas tại địa chỉ: https://telemas.com.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/
9. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA
Website / Ứng dụng Telemas đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (Các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)
Khi Người Dùng Telemas sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống như phần mềm dịch vụ giao hàng Giaohangtietkiem, Viettel Post, Giao Hành Nhanh, dịch vụ thanh toán: Gpay,… có nghĩa là Người Dùng Telemas đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ
Khi sử dụng Dịch Vụ Liên Kết với Bên Thứ Ba, Người Dùng Telemas hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng Dịch Vụ Liên Kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch Vụ liên kết Website / Ứng dụng Telemas chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người Dùng Telemas đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên Thứ Ba có thể cung cấp Dịch Vụ Liên Kết. Người dùng Telemas được khuyến khích tham khảo thêm các Điều khoản sử dụng của Dịch Vụ Liên Kết với Bên Thứ Ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch Vụ Liên Kết.
10. XỬ LÝ SỰ CỐ
Người dùng Telemas có trách nhiệm thông báo ngay cho Telemas khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Telemá để Telemas có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người Dùng Telemas. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên Thứ Ba, Người Dùng Telemas có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người Dùng Telemas hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Telemas luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Telemas sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người Dùng Telemas.
11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Telemas không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về tính chính xác về những thông tin của Người Dùng Telemas trên phần mềm, ứng dụng của Người Dùng Telemas. Đồng thời, Telemas không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho Người Dùng Telemas và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiẹt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Telemas sau khi Telemas đã bàn giao cho Người Dùng Telemas.
Telemas chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website / Ứng dụng Telemas; trang thiết bị và dữ liệu của Người Dùng Telemas hoặc dữ liệu cá nhân của Người Dùng Telemas vì tai nạn, phường tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên Thứ Ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Telemas.
Như một điều kiện khi sử dụng Website/ Ứng dụng này, Người Dùng Telemas đồng ý rằng Telemas, nhân viên, đại lý của Telemas sẽ không chịu trách nhiệm với Bên Thứ Ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website / Ứng dụng Telemas hay sử dụng các Dịch vụ khác của Telemas.
Teleams cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website / Ứng dụng của Bên Thé Ba có liên kết với Website / Ứng dụng Telemas. Ngoài ra, Người Dùng Telemas cũng hiểu rằng. Telemas không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thhiệt hại liên quan đến việc Người Dùng Telemas có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website /Ứng Dụng của Bên Thứ Ba. Telemas khuyến nghị Người Dùng Telemas nền tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Telemas không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người Dùng Telemas sau khi sử dụng dịch vụ.
12. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ
Website / Ứng dụng Telemas được cung cấp trên cơ sở “Có thể thực hiện được”. Telemas sẽ không đảm bảo rằng Website / Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộn…. Tuy nhiên, Telemas và các nhân viên của Telemas sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của Telemas luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Telemas cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.
13. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Người dùng Telemas có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. Tuy nhiên, Telemas có thể sẽ không cung cấp cho Người Dùng Telemas bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được Telemas gửi kèm với Email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người Dùng Telemas đăng ký tài khoản thành công.
14. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP
Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại
Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người Dùng Telemas vui lòng gửi về Telemas theo các phương thức sau:
Gửi email tới địa chỉ: [email protected]
Tổng đài tư vấn hỗ trợ: 0786632323
Hoặc liên hệ trực tiếp:
CÔNG TY CỔ PHẨN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TELEMAS
Địa chỉ trụ sở: 04 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kkiếm, Hà Nội
Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Telemas sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiêuý nại sẽ được thông báo tới Người Dùng Telemas, trường hợp cần thiết, Telemas có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp, Telemas sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người Dùng Telemas trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.
b) Trong quá tình sử dụng nếu xảy rả tranhg chấp giữa người sử dụng và Telemas, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Tòa án kinh tế Hà Nội giải quyết.


PHÀN II: SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP

1. ĐỊNH NGHĨA
Trừ khi ngữ cảnh cảu Điều khoản này quy định khác, các từ và thuật ngữ sau đây tại Điều khoản này sẽ có nghĩa như sau:
Đối tác vận chuyển ( dưới đây gọi tắt là “ĐTVC”): Là tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính và/hoặc vận chuyển Bưu gửi theo quy định cảu Luật Bưu Chính, và đã ký kết hợp đồng hợp tác với Telemas.
Người Dùng Telemas: Là người dùng sản phầm phần mềm của Telemas có sử dụng dịch vụ vận chuyển của ĐTVC (được tích hợp trên hệ thống của Telemas).
Người nhận: Là người nhận Đơn hàng được người dùng Telemas gửi qua mạng lưới vận chuyển của ĐTVC
Hàng hóa: Là các sản phẩm, vật phẩm…. Được vận chuyển theo yêu cầu cảu Người dùng Telemas, không bao gồm các sản phẩm, vật phẩm… bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật.
Đơn hàng: Là một kiện chứa hàng hóa được Người dùng Telemas bàn giao cho ĐTVC để thực hiện dịch vụ bưu chính.
Các bên: là Người Dùng Telemas, ĐTVC và Telemas.
Hợp đồng hợp tác (dưới đây được gọi là “Hợp đồng”): Là hợp đồng và các phụ lục cũng như mọi sửa đổi, bổ sung văn bản, về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển do Telemas và ĐTVC lập và ký kết, hoặc do Người Dùng Telemas và ĐTVC lập và ký kết.
2. DỊCH VỤ VẬN CHIYỂN TÍCH HỢP CỦA ĐTVC
Hệ thống Telemas là hệ thống mở có khả năng kết nối mạnh mẽ với hệ thống của các ĐTVC vận chuyển, bằng việc tạo các truy vấn HTTP tới đường dẫn API (Application Programming Interface). Việc kết nối như vậy giúp tích hợp dịch vụ vận chuyển của ĐTVC trên hệ thống của Telemas, cho phép Người Dùng Telemas chọn dịch vụ của ĐTVC và đẩy các Bưu gửi sang cho ĐTVC trực tiếp thông qua cổng kết nối.
Lợi ích của dịch vụ vận chuyển tích hợp trên hệ thống Telemas: Thúc đẩy quá trình tự động, giảm thao tác cũng như quản lý trên hệ thống của Telemas và ĐTVC . Từ đó, Người dung Telemas được cập nhật luôn thông tin về trạng thái vận chuyển và đối soát của Bưu gửi ngay trên hệ thống của Telemas.
3. QUY TRÌNH ĐẨY ĐƠN
Bước 1: Người dùng Telemas truy cập vào màn hình Tạo đơn. Điền các mục Thông tin đặt hàng > Chọn sản phẩm > Chọn hình thức giao hàng > Chọn dịch vụ vận chuyển phù hợp nhất
Bước 2: Hoàn thiện thông tin giao hàng sang đơn vị vận chuyển đã chọn ở bước 1: Click Tào và duyệt > Xác nhận đơn > Gửi và giao hàng.
Ngoài ra, Người dùng Telemas có thể truy cập Trang chủ >> Đơn hàng >> Thêm mới đơn hàng >> Tại thông tin Khách hàng và Thông tin đơn hàng Người dùng Telemas hoàn thiện thông tin như bước 1 và 2 ở trên
Người dùng Telemas khi đẩy đơn sang ĐTVC qua cổng kết nối của Telemas có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về Bưu gửi theo yêu cầu của hệ thống và quy định của ĐTVC tại từng thời điểm.
Chi tiết quy định thời gian giao – lấy hàng tham khảo tại website chính thức của các ĐTVC : Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao Hàng Nhanh.
4. QUY ĐỊNH HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN
Người dùng Telemas phải đảm bảo tất cả Đơn hàng được vận chuyển bởi ĐTVC tuân thủ quy định của Pháp Luật Việt Nam và quy định cụ thể của ĐTVC về hàng cấm vận chuyển, hạn chế vận chuyển/vận chuyển có điều kiện và hàng cấm bay. Nếu không, Telemas sẽ không chịu trách nhiệm khi hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy, không được vận chuyển hoặc vận chuyển chậm. Người Dùng Telemas sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho Telemas/ĐTVC và trách nhiệm trước Pháp Luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm Quy định này và Pháp Luật Việt Nam.
Quy địnhh hàng hóa cụ thể của từng ĐTVC tham khảo tại website của các ĐTVC:
Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao Hàng Nhanh.
5. QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI
Người dùng Telemas phải tuân thủ quy định đóng gói được ĐTVC đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ Người Dùng Telemas tới Người Nhận. Đóng gói đúng quy cách giúp bảo vệ hàng hóa, giảm tình trạng trả hàng, tiết kiệm chi phí cho Người Dùng Telemas. Khi sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, quy định đóng gói hàng hóa dùng làm căn cứ quy chiếu trách nhiệm giữa Người dùng Telemas. – Đối tác vận chuyển – Người nhận.
Quy định đóng gói cụ thể của từng ĐTVC mà Người dùng Telemas đã ký hợ đồng vận chuyển như: Giaohangtietkiem, Viettelpost, Giao Hàng Nhanh.
6. QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI HÀNG HÓA VÀ VẬN ĐƠN
Các vấn đề liên quan đến vận chuyển Đơn hàng, Người dùng Telemas liên lạc trực tiếp với bộ phận liên quan của ĐTVC.
Thời hạn khiếu nại, cách thức và quy trình khiếu nại cụ thể của từng ĐTVC: Giaohangtietkiem, Viettel Post, Giao Hàng Nhan.
7. BỒI THƯỜNG
Việc Bưu kiện bị thất lạc hay hư hỏng sẽ được ĐTVC trực tiếp xác thực, thẩm định, phản hồi mức độ bồi thường và tiến hành bồi thường (nếu có)
Chính sách bồi thường cụ thể của từng ĐTVC: Giaohangtietkiem, ViettelPost, Giao Hàng Nhanh.
8. TRÁCH NHIỆM CỦA TELEMAS
a. Đảm bảo việc tích hợp với các ĐTVC chạy ổn định, thông tin đơn hàng của Người dùng Telemas được đẩy sang ĐTVC một cách chính xác, dầy đủy và kịp thời.
b. Kết hợp với ĐTVC hỗ trợ Người dùng Telemas trong trường hợp đẩy đơn sang ĐTVC gặp vấn đề xảy ra do lỗi kỹ thuật từ các bên.
c. Đảm bảo bí mật thông tin, an toàn đối với Đơn hàng trong suốt qus trình Người dùng Telemas sử dụng dịch vụ.
Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website / Ứng dụng chính thức của Telemas. Telemas bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/ và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh / sửa đổi / bổ sung lên website / Ứng dụng chính thức. Người dùng Telemas tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nội dung điều chỉnh / Bổ sung được đăng tải, đồng nghĩa với việc đồng ý tuần thủ các nội dung điều chỉnh / sửa đổi / bổ sung đó
Mọi người dùng Telemas cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Điều Khoản Sử Dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC.