Chính sách bảo mật thông tin

Telemas biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy Telemas cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người Dùng Telemas.
Bảo mật thông tin mô tả cách thức Telemas thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người Dùng Telemas sử dụng dịch vụ của Telemas, Người Dùng Telemas đồng ý sử dụng dịch vụ của Telemas có nghĩa là Người Dùng Telemas hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Bảo Mật Thông Tin này. Telemas có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Telemas, phiên bản sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Telemas, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu người dùng Telemas tiếp tục sử dụng Dịch Vụ có nghĩa là Người Dùng Telemas chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuần theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật

1. Thông tin Telemas cần Người dùng Telemas cung cấp
Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên sản phẩm phần mềm của Telemas, Người dùng Telemas cần phải đăng ký tài khoản và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin Telemas cần Người Dùng Telemas cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người Dùng Telemas:
o Tên Shop / Tên Tổ chức
o Họ Tên
o Điện thoại
o Email
o Số lượng người dùng / Số Trang (Page)
Toàn bộ thông tin Người Dùng cung cấp cho Telemas sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Telemas.

2. Telemas bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của Người Dùng Telemas như thế nào?
Telemas lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người Dùng Telemas trên máy chủ, Telemas bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: Tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật Bảo Mật Thông Tin. Telemas thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Telemas chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Telemas.

3. Thông tin của Người Dùng Telemas sẽ được lưu giữa tại hệ thống của Telemas khi nào?
Thông tin của Người Dùng Telemas sẽ dược Telemas lưu lại trên hệ thống của Telemas trong các trường hợp thường gặp sau:
a) Khi Người Dùng Telemas mở một tài khoản với Telemas.
b) Khi Người Dùng Telemas ký kết bất kỳ thỏa thận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với Telemas, hoặc khi bạn sử dụng dịch vụ của Telemas.
c) Khi Người Dùng Telemas tương tác với Telemas, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.
d) Khi Người Dùng Telemas gửi Telemas phản hồi hoặc khiếu nại.
e) Khi Người Dùng Telemas cung cấp dữ liệu cá nhân cảu mình cho Telemas vì bất kỳ lý do nào.
f) Các trường hợp khác mà Telemas thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thông tin của Người Dùng Telemas được lưu giữ để làm gì?
Mục tiêu của Telemas là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, Telemas lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng Telemas nhằm mục đích:
• Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người Dùng Telemas
• Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website / Ứng dụng Telemas.
• Ngăn chặn các hoạt động phapmj pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy Định Sử Dụng.
• Đo lường và cải thiện các dịch vụ của Telemas.
• So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người Dùng Telemas cung cấp với bên thứ ba.
• Các mục đích khác được phép quy định của pháp luật và Telemas sẽ có thông báo cho Người Sử Dụng Telemas trong từng trường hợp cụ thể.
Khi sử dụng Website / Ứng dụng Telemas, Người Dùng Telemas hiểu và chấp nhận rằng Telemas sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.
Telemas cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người Dùng Telemas khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của Telemas và sẽ không tiết lộ cho Bên Thứ Ba trừ khi có sự chấp thuận của Người Dùng Telemas hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép Telemas chỉ thay đổi thông tin của Người Dùng Telemas trên Website / Ứng dụng Telemas khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người Dùng Telemas.

5. Người dùng Telemas cần làm gì để bảo mật thông tin?
Sau khi hoản thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng Telemas là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của mình. Người Dùng Telemas có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Telemas thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân đã đăng ký với Telemas. Telemas sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của người dùng Telemas khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Telemas chỉ hỗ trợ Người Dùng Telemas thông qua tài khoản được Người Dùng Telemas chủ động cung cấp cho Telemas, Người Dùng Telemas ngay lập tức thông báo cho Telemas khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp tài khoản để được hỗ trợ.
Người Dùng Telemas phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các tin nhắn được gửi đi từ tài khoản của mình.
Telemas sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trài phép của Bên Thứ Ba vào tài khoản của Người Dùng Telemas do sự bất cẩn từ phía Người Dùng Telemas.

6. Những người hoặc tổ chức được phép tiếp cận thông tin Người Dùng Telemas
Telemas cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người Dùng Telemas cho bất kỳ Bên Thứ Ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người Dùng Telemas trong một số trường hợp dưới đây:
Thông tin đó Người Dùng Telemas đã công khai
Telemas được Người Dùng Telemas đồng ý tiết lộ những thông tin này
Bên thứ bà mà Người Dùng Telemas ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Telemas cung cấp thông tin cá nhân của
Người Dùng Telemas, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực.
Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nahf nước hoặc nếu Telemas tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên.
Cho các bên thứ ba khác mà Telemas có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Telemas hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Telemas mà Người Dùng Telemas cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Telemas.
Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người Dùng Telemas luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Telemas hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

7. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người Dùng Telemas vui lòng gửi về Telemas theo các phương thức sau:
Gửi Email tới địa chỉ: [email protected]
Gọi điện tới số Hotline: 0786632323
Hoặc liên hệ trực tiếp:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TELEMAS
Địa chỉ: 04 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0786632323 / 0968669033.